สารจากกรรมการผู้อำนวยการ
ประวัติความเป็นมา
ใบรับรองคุณภาพ
บริการเบื้องต้น
บริการหลังการก่อสร้าง
ปลวก
มด
แมลงสาบ
หนู
ยุง
 
หนู... เป็นสัตว์ที่มีการขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ชอบหากินในเวลากลางคืน ตามแหล่งอับชื้น และมีนิสัยชอบสะสมอาหารไว้กินในยามขาดแคลน ดังนั้นเมื่อมันพบแหล่งอาหาร มันจะกินและคาบกลับไปที่รังด้วย หนูเป็นสัตว์ที่ตาบอดสี มองเห็นได้เฉพาะสีขาว-ดำ และมองเห็นไม่ไกลนัก แต่มีประสาทสัมผัสด้านอื่นๆ ใช้การได้ดี รับรู้ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากสามารถรับคลื่นที่มีความถี่สูง และสามารถได้ยินในระยะไกล

การป้องกันและกำจัดหนู
    การป้องกันและกำจัดหนู สามารถทำได้หลายวิธี เช่น
1. การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยไม่ให้เศษอาหารอยู่ตามพื้น ถังขยะควรปิดมิดชิด กำจัดแหล่งที่หนูใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมทั้งต้องป้องกันไม่ให้หนู เข้ามาในบริเวณที่อยู่อาศัย
2.   ใช้กับดัก กรงดัก หรือกาวดัก เป็นการกำจัดหนูที่มีอยู่เดิมให้มากที่สุด อาหารหรือเหยื่อที่ใช้ต้องเป็นชนิดที่หนูชอบ และมีคุณภาพดี และควรวาง ในทางที่หนูเดินผ่าน และไม่มีอาหารชนิดอื่นอยู่ในบริเวณนั้น
3.   การใช้เหยื่อพิษ มี 2 ประเภท คือ ออกฤทธิ์เฉียบพลัน ออกฤทธิ์เร็ว หนูจะตายทันที และออกฤทธิ์ช้า หนูจะกินไปเรื่อย จนถึงประมาณหนึ่ง หนูจะตายในที่สุด
 
 
 
< ย้อนกลับ   ถัดไป >  
 
CopyRight @ 2007 All Rights Reserved.