สารจากกรรมการผู้อำนวยการ
ประวัติความเป็นมา
ใบรับรองคุณภาพ
บริการเบื้องต้น
บริการหลังการก่อสร้าง
ปลวก
มด
แมลงสาบ
หนู
ยุง
 
ปลวก....เป็นแมลงที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบ "สังคม" (Social insects) ซึ่งหมายความถึงตัวแม่ จะคอยดูแลรักษาไข่ และลูก ไม่ทิ้งไว้ตามลำพัง และมีการแบ่งแยกหน้าที่กัน ในการทำงาน ภายในรังปลวก เป็นแมลงที่สำคัญต่อโครงสร้างของอาคารและสิ่งก่อสร้างภายใน (Structural pest) ตลอดจนเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญทางป่าไม้ด้วย ในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2525 กระทรวงเกษตรของสหรัฐ ได้สำรวจและประเมินความเสียหาย ต่อเศรษฐกิจ จากการกระทำของปลวก พบว่ามีมูลค่าถึง 5.17 พันล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยเหตุที่ความเสียหายจากการกระทำของปลวก มีมากมายเช่นนี้ จึงทำให้มีคำกล่าวว่า "ความเสียหายที่เกิดจากปลวกนี้ จะมีมากกว่าความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ถึง 5 เท่า และมากกว่าลมพายุทอร์นาโดและเฮอร์ริเคนรวมกัน" และความเสียหายทั้งหมดที่เกิดจากปลวกทั้งหมดนี้ 90% เกิดขึ้นจากปลวกใต้ดิน (Subterranean termites)
วงจรชีวิต
ถัดไป >  
 
CopyRight @ 2007 All Rights Reserved.