สารจากกรรมการผู้อำนวยการ
ประวัติความเป็นมา
ใบรับรองคุณภาพ
บริการเบื้องต้น
บริการหลังการก่อสร้าง
ปลวก
มด
แมลงสาบ
หนู
ยุง
 
 
 


ได้เริ่มเปิดดำเนินการด้านธุรกิจการกำจัด-ป้องกันปลวกและแมลงรบกวน
ทุกชนิดทุนจดทะเบียน1 ล้านบาท โดยบริษัทมีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกัน-กำจัดปลวก และแมลงรบกวนทุกชนิด ไม่ให้เข้าไปทำลายทรัพย์สินที่มีค่าของท่านและยังมีโทษ เช่น สร้างความรำคาญ ทำให้เสียภาพพจน์ต่อกิจการ และนำเชื้อโรคมาสู่คน โดยมีผู้ชำนาญงานทางด้านป้องกันปลวก- กำจัดแมลงกว่า 30 ปี ทางบริษัทได้ผ่านการอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้างกำจัดแมลง และสัตว์ฟันแทะในบ้านเรือนจากทางสาธารณสุข และจากสมาคมผู้ประกอบการกำจัดแมลงแห่งประเทศไทย ซึ่งโดยทางบริษัทเน้นถึงความสำคัญในด้านงานบริการ และความชำนาญในการแก้ไขปัญหาเรื่องแมลงให้กับสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัย สำนักงาน โรงงาน ร้านอาหาร สถานที่ราชการ โรงแรม และสถานที่อื่น ๆ อีกมากมายที่ไว้วางใจให้ทางบริษัทได้เข้าบริการดูแลอย่างต่อเนื่อง โดยทางบริษัทจะเน้นความรู้เรื่องเกี่ยวกับแมลง การป้องกันและการแก้ไขปัญหาถูกต้องตามกรรมวิธี สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง โดยเราใช้สารเคมีที่ผ่านการรับรองความปลอดภัย และขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายจากกระทรวงสาธารณสุข เป็นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงและปลอดภัยสูงสำหรับผู้พักอาศัยและสัตว์เลี้ยง
บริษัทฯ ได้ให้บริการฉีดอัดน้ำยาเคมีป้องกันปลวกก่อนปลูกสร้างอาคาร
และรับดูแลงานแก้ไขปัญหาปลวกในที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จแล้ว รวมทั้งบริการกำจัดมด แมลงสาบ หนู ยุง และแมลงวัน โดยทางบริษัทจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าสำรวจปัญหา แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาที่ถูกวิธีโดยไม่คิดค่าบริการ ทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าคงจะได้รับการพิจารณาด้วยดีจากท่าน และคงมีโอกาสได้รับใช้ท่านในอนาคตอันใกล้นี้
     
< ย้อนกลับ   ถัดไป >  
       
CopyRight @ 2007 All Rights Reserved.