สารจากกรรมการผู้อำนวยการ
ประวัติความเป็นมา
ใบรับรองคุณภาพ
บริการเบื้องต้น
บริการหลังการก่อสร้าง
ปลวก
มด
แมลงสาบ
หนู
ยุง
 
การกำจัดและป้องกันปลวก เบื้องต้น
   
การป้องกันปลวก หลังจากอาคาร ที่สร้างแล้วเสร็จ  โดยมิได้ทำการอัดน้ำยาเคมี ระหว่างก่อสร้าง  หรือได้มีการอัดน้ำยาเคมีระหว่างการก่อสร้าง แต่สารเคมีได้เสื่อมสลายแล้ว  ควรที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญจาก เพซท์-คอน  ได้ดูแลอย่างสม่ำเสมอ  โดยส่วนภายนอกอาคารที่จะได้รับการฉีดเคลือบเคมี รอบ ๆ อาคาร  ต้นไม้  และสนามหญ้าบริเวณบ้าน  เพื่อป้องกันปลวก (แมลงเม่า) ที่อาจจะมาสร้างรังปลวกใกล้บริเวณบ้าน หรืออาคารของท่าน
การกำจัด และป้องกัน ปลวกภายในตัวบ้าน จะทำการ
ตรวจเช็ค และฉีดเจาะอัดน้ำยาเคมีตามจุดต่าง ๆ  เช่น  ฝ้าเพดาน  ห้องนอน  ห้องน้ำ           ห้องใต้บันได  ห้องเก็บของ  ตามซอกมุมมืด  ตามมุมของแนวบันได  บริเวณที่มีความชื้นสูง

การกำจัดและป้องกันปลวก เบื้องต้น
   

บริเวณก่อสร้างต้องสะอาด (Site Hygiene)  โดยดำเนินการเก็บเศษไม้ เศษขยะ กิ่งไม้ หรือวัตถุอื่นๆ ที่มีเซลลูโลส  ซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารของปลวก ออกให้พ้นจากบริเวณที่จะทำการก่อสร้างอาคารนั้น  หากพบว่ามีรังปลวกอยู่บริเวณนั้น  ต้องทำลายและขุดดินรังปลวกออกให้หมด  ก่อนที่จะอัดน้ำยาเคมี (Pre Soil-Treatment)  พื้นที่ที่จะเทคอนกรีต (Slab)  โดยจะทำการฉีดอัดน้ำยาเคมีหลังจากถมและอัดทรายแน่น  โดยใช้          วิธี Pressure Injection ให้มีระยะห่างจากแนวคาน 6 นิ้ว-8 นิ้ว  แล้วฉีดน้ำยาเคมีลึกลงดิน 5 นิ้ว-10 นิ้ว  แต่ละจุดอัดน้ำยาเคมีห่างกัน  ประมาณ 1 เมตร  โดยเน้นหนักแหล่งที่มีความชื้นสูง  เช่น  ห้องน้ำ  บริเวณบ่อเกรอะ   ช่องชาร์ฟ  เป็นต้น  แล้วฉีดเคลือบผิวดินซ้ำในทุกๆ ตารางนิ้ว      และรอบขอบคาน 1 เมตรโดยรอบภายในและภายนอกอาคาร  เพราะรอยแตกเพียง 1/32 นิ้ว ปลวกก็สามารถจะผ่านไปได้

ถัดไป >  
 
CopyRight @ 2007 All Rights Reserved.