สารจากกรรมการผู้อำนวยการ
ประวัติความเป็นมา
ใบรับรองคุณภาพ
บริการเบื้องต้น
บริการหลังการก่อสร้าง
ปลวก
มด
แมลงสาบ
หนู
ยุง
 
มด.... เป็นแมลงสังคมชนิดหนึ่ง พวกมันจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆ โดยแบ่งหน้าที่
การทำงานอย่างชัดเจน ดังนี้ :-

1.  มดนางพญา (ราชินีมด)
 
มีขนาดใหญ่กว่ามดตัวอื่นที่อยู่ในรัง อกหนา ท้องใหญ่ ทำหน้าที่
ผสมพันธุ์ วางไข่ และเริ่มต้นสร้างรัง จะวางไข่ที่ไม่ผ่านการผสมเชื้อ จะฟักออกมาเป็นมดตัวผู้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อทำหน้าที่อย่างเดียว คือ ผสมพันธุ์กับราชินีมด แล้วก็ตายจากไปในที่สุด

2.  มดทหาร
  เป็นมดตัวเมียที่มีขนาดใหญ่ ทำหน้าที่คอยปกป้องดูแลรัง มดทหารจะสู้จนตัวตาย หากถูกแย่งอาณาเขตส่วนที่พวกมันใช้เป็นแหล่งอาหาร

3.  มดงาน
  จะมีหัว และลักษณะลำตัวเล็กกว่ามดทหาร มีหน้าที่ดูแลเผ่าพันธุ์ และกักตุนอาหาร โดยเฉพาะน้ำตาล


 
วิธีป้องกันและกำจัดมด
  1.  เจ้าหน้าที่จะทำการฉีดพ่นน้ำยาเคมีรอบอาคาร บริเวณบ้าน สนามหญ้า หรือสถานที่คาดว่าจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ทางเดิน หรือแหล่งอาหารของมด

  2.  ทำการฉีดพ่นน้ำยาเคมี ตามซอกมุมที่คาดว่าเป็นแหล่งอาศัยของมด เช่น ห้องครัว
   
< ย้อนกลับ   ถัดไป >  
 
CopyRight @ 2007 All Rights Reserved.