สารจากกรรมการผู้อำนวยการ
ประวัติความเป็นมา
ใบรับรองคุณภาพ
บริการเบื้องต้น
บริการหลังการก่อสร้าง
ปลวก
มด
แมลงสาบ
หนู
ยุง
 
การป้องกันปลวกหลังการก่อสร้าง (Post-Construction)
   
การป้องกันและกำจัดปลวกสำหรับอาคารที่สร้างเสร็จแล้ว โดยใช้สว่านเจาะรูขนาด 1/2 เซนติเมตร ทะลุจากผิวบนถึงชั้นไต้ดินรอบแนวคาน ทั้งด้านในและด้านนอก แต่ละจุดมีระยะห่างกันประมาณ 1 เมตร แล้วอัดน้ำยาเคมีลงใต้ดินเช่นเดียวกับก่อนก่อสร้าง จากนั้นจะทำการตบแต่งพื้นบริเวณ ที่เจาะให้ใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด อนึ่ง !ตามช่องชาร์ฟ และเสาโปร่งทุกต้น ต้องทำการเจาะอัดน้ำยาเคมี เพื่อกำจัด-ป้องกันปลวกที่อาจจะสร้างรัง อยู่ภายใน โดยใช้น้ำยาเคมีต้นละ 10 ลิตร หลังจากนั้นจะต้องทำการตรวจสอบทุกห้องทุกชั้นอย่างละเอียดจากพื้นถึงฝ้าเพดานเคมีที่ใช้
   
บริษัท เพซท์-คอนฯ เจาะจงใช้เคมีที่มีคุณภาพและปลอดภัยสูง โดยเคมีทุกชนิดเป็นสารเคมีที่ขึ้นทะเบียนจากองค์การอาหารและยา(อย) กระทรวงสาธารณสุข และเป็นผลิตภัณฑ์ของ Dow AgroScience(Thailand) Ltd. และ FMC ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา
 
< ย้อนกลับ  
 
CopyRight @ 2007 All Rights Reserved.