สารจากกรรมการผู้อำนวยการ
ประวัติความเป็นมา
ใบรับรองคุณภาพ
บริการเบื้องต้น
บริการหลังการก่อสร้าง
ปลวก
มด
แมลงสาบ
หนู
ยุง
 
วิธีสังเกตว่ามีหนูหรือไม่
หนูมักขับถ่ายไม่เป็นที่ จึงสามารถสังเกตจากรอยปัสสาวะ
ซึ่งลักษณะเป็นคราบสีน้ำตาล หรือสังเกตจากอุจจาระของหนู ซึ่งจะมีลักษณะเป็นก้อนเรียวสีดำ หรือการสังเกตจากรอยกัดแทะสิ่งของภายในบ้าน

 
 
ยุง....จากรายงานการสำรวจ พบว่าทั่วโลก มียุงมากมาย
หลายพันชนิด ประมาณการว่ามีมากถึง 3,500 ชนิด (Species) ในประเทศไทยมีประมาณ 400 ชนิด ยุงบางชนิดแค่ก่อให้เกิดความรำคาญ โดยการดูดกินเลือดเป็นอาหาร แต่บางชนิดเป็นพาหะนำโรคร้ายแรงต่าง ๆ มาสู่คนและสัตว์อีกด้วยซึ่งนับว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
 
   
   
< ย้อนกลับ   ถัดไป >  
 
CopyRight @ 2007 All Rights Reserved.