สารจากกรรมการผู้อำนวยการ
ประวัติความเป็นมา
ใบรับรองคุณภาพ
บริการเบื้องต้น
บริการหลังการก่อสร้าง
ปลวก
มด
แมลงสาบ
หนู
ยุง
 
6.  สารชนิดใดที่อยู่ในรีครูท ทู ที่ใช้กำจัดปลวกทั้งรัง?
 
ตอบ...  สารเคมีที่บรรจุอยู่คือ Hexaflumuron ซึ่งเป็นสารที่ควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง (IGR:Insect Growth Regulator) สาร IGR นี้จะยับยั้งขบวนการลอกคราบของปลวก จึงเป็นเหตุให้ปลวกไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ และตายลงในที่สุด
   
7.  ทำไมปลวกจึงเข้ามากินไม้เหยื่อใน เซนตริคอน สเตชั่น?
 
ตอบ...  ธรรมชาติของปลวกจะชอบค้นหาแหล่งอาหารใหม่ๆ แม้ว่าในแหล่งอาหารเดิมของรังมันจะยังคงมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์อยู่ ปลวกงานมักจะสุ่มหาแหล่งอาหารที่อยู่ภายในพื้นที่ใกล้เคียง หรือในละแวกพื้นที่สัญจร ดังนั้น หากปลวกที่กำลังหาแหล่งอาหารใหม่ใกล้บ้านคุณ พวกมันก็จะค้นพบ และจู่โจมบุกเข้าสู่หนึ่งหรือในหลายๆสเตชั่น ที่เราดำเนินการฝังไว้รอบๆบ้านคุณ รวมถึงรังที่อยู่ใต้บ้านคุณด้วย
   
8.  ถ้าหากเพื่อนบ้านของเราใช้ระบบกำจัดปลวกของเซนตริคอน บ้านเราจะได้รับการป้องกันด้วยหรือไม่?
 
ตอบ...  ไม่ เพราะระบบกำจัดปลวกของเซนตริคอน สามารถป้องกันสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ของระบบติดตั้งเท่านั้น ซึ่งเป็นไปได้ที่จะมีรังปลวกหลายๆ รังที่เดินทางสัญจรหาอาหารในแนวพื้นที่ของเพื่อนบ้านคุณ แต่ปลวกที่กำลังทำลายบ้านคุณอยู่อาจจะเป็นคนละรัง กับของเพื่อนบ้านของคุณก็เป็นได้
9.  ต้องใช้เวลานานขนาดไหน จึงจะกำจัดปลวกได้ทั้งรัง?
 
ตอบ...  หลังจาก เซนตริคอน สเตชั่น หรือ รีครูท เอจี (Recruit AG) ถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และปลวกเริ่มเดินทางมากินเหยื่อกำจัดปลวกใน  เซนตริคอน สเตชั่น ขั้นตอนของการลดจำนวนประชากรในรังจะเริ่มขึ้นจนกระทั่งรังถูกทำลายลง
   
10.  เมื่อรังปลวกถูกกำจัดไปแล้ว เซนตริคอน สเตชั่น จะถูกเคลื่อนย้ายออกไปหรือไม่?
 
ตอบ...  เมื่อรังปลวกเดิมถูกกำจัดออกไปหมดแล้ว รังปลวกใหม่ก็อาจมาบุกรุกบ้านของคุณได้ตลอดเวลา ดังนั้นเพื่อการป้องกันบ้านคุณให้ปลอดภัย ทางบริษัทจะดำเนินการใช้แผนคุ้มครองระยะยาวอย่างต่อเนื่องให้กับบ้านของคุณซึ่งหมายความว่า เซนตริคอน สเตชั่น จะถูกฝังไว้ในพื้นดินต่อไป และเจ้าหน้าที่ก็จะยังคงไปตรวจสอบดูแลว่ายังมีปลวกบุกรุกบ้านของคุณอยู่หรือไม่
   
 
< ย้อนกลับ   ถัดไป >  
CopyRight @ 2007 All Rights Reserved.