สารจากกรรมการผู้อำนวยการ
ประวัติความเป็นมา
ใบรับรองคุณภาพ
บริการเบื้องต้น
บริการหลังการก่อสร้าง
ปลวก
มด
แมลงสาบ
หนู
ยุง
 
วงจรชีวิตของยุง
วงจรชีวิตของยุงลายประกอบด้วยระยะต่างๆ 4 ระยะ ได้แก่ ระยะไข่, ระยะตัวอ่อนหรือลูกน้ำ, ระยะดักแด้หรือตัวโม่ง
 
แมลงวัน ....ถูกจัดในอันดับ Order Diptera ซึ่งเป็นกลุ่ม ใหญ่อันดับ 4 ของแมลง เป็นแมลงขนาดเล็ก มีปีก 1 คู่ มีลำตัวอ่อนนุ่ม และเป็นแมลงที่สำคัญทางเศรษฐกิจ เราสามารถพบแมลงวันได้ทุกแห่งในโลก หลายชนิดพบว่าสามารถดูดเลือดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จึงทำให้แมลงวันเป็นแมลงพาหะนำโรค ชนิดหนึ่ง และหลายชนิดสามารถดูดกินหรือทำลายพืชที่ปลูก ทำให้ผลผลิตเสียหาย แมลงวันจึงมีความสำคัญทางการเกษตร และทางการแพทย์
แมลงวัน มีหลายชนิด เช่น แมลงวันบ้าน แมลงวันหลังลาย
แมลงวันหัวเขียว แมลงวันทอง แมลงวันก้นขน
แมลงวัน มีการเจริญเติบโตแบบสมบูรณ์ (Complete
Matamorphosis) ประกอบด้วยระยะ 4 ระยะ
- ระยะไข่
- ระยะตัวอ่อน
- ระยะดักแด้
- ระยะตัวเต็มวัย
วงจรชีวิตของยุง
< ย้อนกลับ  
 
CopyRight @ 2007 All Rights Reserved.